Atostogos Kitas: nauja įstatymuose

Visi darbingi Rusijos Federacijos piliečiai pagal valstybės Konstituciją turi teisę į reguliarius atostogas. Pagrindines nuostatas dėl privalomų atostogų teikimo reglamentuoja Rusijos Federacijos darbo kodekso straipsniai 114-128. Art. 122 garantuoja teisę į ...